O nama


Zašto odabrati nas

  • Sve na jednom mjestu:
    Dizajn - Priprema - Tisak - Dorada
  • Tradicija
  • Kvaliteta
  • Dostupnost
  • Povoljno
  • Brzo

Tiskara Malenica d.o.o.

Najkompletnija tiskara u Dalmaciji.

Tiskara Malenica d.o.o., Šibenik nastavlja više od stoljeća dugu povijest šibenskog tiskarstva. Nekad vrlo poznata kao «Štampa Šibenik», odnosno «Tiskara Kačić» od 2002. godine prema prezimenu sadašnjeg vlasnika dobiva današnje ime.

Tehnički, najkompletnija tiskara u Dalmaciji, a prema broju zaposlenih (cca 30) druga po veličini (iza Slobodne Dalmacije).

Najnovija oprema za pripremu, tisak i doradu u koju je uloženo više od 3 milijuna eura, omogućuje izradu širokog asortimana tiskovina: letaka, prospekata, kataloga, brošura, knjiga, monografija, plakata, cjenika, posjetnica, razglednica, kalendara, naljepnica (iz arka i role) i druge robe po želji kupca.