Dizajn i priprema

Odjel dizajna predstavlja put od Vaše ideje do konačnog tiskanog materijala koji stvara vizualnu komunikaciju koja prenosi upravo Vašu poruku. Dakle, tu se razrađuju Vaše ideje te se nude idejna rješenja promotivnih materijala ili čitavog vizualnog identiteta.

Grafička priprema uključuje unos i prijelom teksta, skeniranje i obradu slika, montažu fotografija, općenito obradu i prijelom materijala te pripremu datoteka za tisak. Tu se vrši prijem i obrada Vašeg materijala u elektronskom obliku, te se provodi snimanje tog materijala izravno na ploče. Naš odjel pripreme opremljen je Pc i Mac platformama, HP Designjet 1050 Plus pisačem te CTP Fujifilm Luxel T-9000 – uređajem za razvijanje ofsetnih ploča.